Thuật ngữ sử dụng trên camera IP UNV

Trên mỗi thiết bị đều có một số thuật ngữ, thông số riêng cho từ loại thiết bị. Camera IP UNV cũng vậy, chúng ta cùng nhau tìm hiểu :

 • Snapshot : Chụp hình nhanh
 • Tracking : Theo dõi
 • Email : Gửi thông tin qua Email và Đính kèm hình ảnh ( Snapshot )
 • Upload to FTP : Tải lên server FTP các file hình ảnh và Video
 • Preset : Gọi điểm đã cài đặt ( Đối với camera PTZ )
 • Recording : Ghi hình
 • Alarm Output : Đầu ra báo động ( Phải có trên model hỗ trợ tính năng này )
 • Enable Plan/ Arming SChedule : Lên lịch hoạt động
 • Trigger Action : Kích hoạt hành động cho các chức năng phát hiện/phân tích hình ảnh thông minh
 • Support cloud upgrade : Nâng cấp tự động bản cập nhật qua sever đám mây khi có bản cập nhập mới hoặc Tải một bản cập nhật và nâng cấp cho thiết bị qua server đám mây hỗ trợ cho NVR/IPC của UNIVIEW
 • Audio Detection Alarm : Cảnh báo khi đầu vào âm thanh có thay đổi đột ngột hoặc vượt ngưỡng cho phép
 • Tampering Detection : Phát hiện giả mạo trên hình ảnh camera
 • Grid Detection : Phát hiện khung lưới trước khung cảnh camera
 • Motion Detection : Phát hiện chuyển động ( Thay đổi trên hình ảnh ) – Thông minh hơn (Tùy Model sản phẩm) thì sẽ cho phép lọc theo ( Sensinity – độ nhạy , durattion – thời gian bao lâu mới kích hoạt , Target Size – Kích thước vật thể )
 • Scene Change Detection : Phát hiện thay đổi khung cảnh trong môi trường quan sát
 • Defocus Detection : Phát hiện mất độ nét – lấy nét của hình ảnh
 • Heat Map : Hiện thị dưới dạng độ thị hoặc biểu đồ chỉ thị theo màu thể hiện mật độ và lưu lượng khách truy cập trên khung cảnh
 • Auto Tracking : Tự động theo dõi vật thể Đầu tiên xuất hiện (Hoặc được kích hoạt do các tính năng phát hiện thông minh ở trên)
 • People Counting : Đếm người vào / ra một khu vực chỉ định trên camera
 • Face Detection : Phát hiện khuôn mặt người trên khu vực chỉ định
 • Object Left : Phát hiện vật thể bị bỏ lại trong một khu vực được cài đặt
 • Object Moving : Phát hiện di dời vật thể khỏi khu vực được cài đặt
 • Intrusion Detection : Phát hiện xâm nhập một khu vực được cấu hình trên khung cảnh theo (Sensinity – độ nhạy hay kích thước vật thể / Time Theshold – khoảng thời gian xâm nhập / Percentage – Xâm nhập bao nhiêu % trên vùng được xác định)
 • Cross Line Detection : Phát hiện băng qua hàng rào ảo / theo hướng nào đó đã được cài đặt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *