Đầu đọc thẻ ZM1

4.000.000 

  • Kết nối: Khoá từ, access control
  • Chất liệu: Nhựa AB
  • Nguồn điện:DC 12V2A
  • Giao diện: Wiegand 26-44 bits
  • Tích hợp chung với hệ thống khoá khách sạn