Xem giỏ hàng “Khóa điện từ ZC-280A” đã được thêm vào giỏ hàng.