Bộ thu thập DATA

4.500.000 

  • Loại thẻ: Mifare 13,56MHz
  • Kết nối:USB 2.0
  • Nguồn điện: 6 VDC( Pin AA x4)
  • Đầu đọc thẻ di động, Khai báo thẻ, đọc dữ liệu khoá, dữ liệu thẻ