People Counting – Đếm người ra hoặc vào một vùng chỉ định trên hệ thống UNV

(Chỉ sử dụng cho camera và đầu ghi NVR có hỗ trợ tính năng này. Và không thể sử dụng đồng thời với các chức khác trong VCA được – Muốn sử dụng phải tắt hết các chức năng kia đi )

Clear Counting Result : Để làm mới ngay kết quả – Thao tác này chỉ làm mới kết quả hiển thị trên OSD – Không ảnh hưởng đến kết quả được lưu trữ

Setup > Intelligent > Smart Settings > Chọn >Enable Passenger Flow Detection
Draw Detection Area : Vẽ vùng hoạt động của tính năng
Draw Entrance Direction : Vẽ hướng khi vật thể di chuyển qua để được tính là 1 đơn vị
Filter by Object Size : Kích thước của vật thể
Set Max. Size and Min. Size : Kích thước của vật thể để được đếm là một đơn vị

Giao diện trên camera IP UNV

Chọn CAMERA => Enable => Enable Shoulder Demarcation => Draw

Vẽ đường gianh giới – người vượt qua đường nay thì camera sẽ đếm là 1 giá trị

  • Direction : Hướng di chuyển theo chiều sẽ được tính là một đơn vị ( A=>B , B=>A , A<=>B )
  • Sensitivity : Độ nhạy
  • Enable Clear by Schedule : Cho phép bạn Reset lại kết quả mỗi ngày tại một thời điểm nhất định
Giao diện trên đầu ghi NVR UNV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *