Hướng dẫn bật tính năng Face Detection ( Phát hiện khuôn mặt ) trên camera và đầu ghi UNV

Chọn CAMERA => Enable => Detect All Faces => Draw (Vẽ Vùng hoạt động)

Camera không thể phát hiện được khuôn mặt nhỏ hơn ô màu đỏ , nên vị trí đặt camera và vùng hoạt động của tính năng rất quan trọng

  • Sensitivity : Độ nhạy
  • Arming Schedule/Trigger actions cấu hình lại để sử dụng nếu cần

Face :

  • Detection Area : Full Screen ( Toàn bộ khung cảnh )  , Specified Area ( Một khu vực chỉ đinh )
  • Detection Sensitivity : Độ nhạy
  • Snapshot Mode : Intelligent Recognition ( Nhận dạng thông minh ) , Alarm Input ( đầu ra báo động )
  • Max Same Thumbnail : Số hình thu nhỏ tối đa

Counting : Đếm

Filter by Object Size : Max.Size – Min.Size

Trigger Actions( Kích hoạt hành động )Enalbe Plan( Lịch hoạt động )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *