Hiển thị tất cả 12 kết quả

Giải pháp khách sạn

Bộ giải mã MIFARE M2

7.800.000 

Giải pháp khách sạn

Bộ thu thập DATA

4.500.000 

Giải pháp khách sạn

Đầu đọc thẻ ZM1

4.000.000 
700.000 
800.000 
800.000 
800.000 
1.000.000 
800.000 

Giải pháp khách sạn

Thẻ từ khách sạn Zivio

100.000